Bathroom Accessories

cocoonlogowhite 1

Designing for functionality

במקרים רבים, לפריטים הקטנים יש את יכולת ההשפעה הגדולה ביותר. הנוכחות שלהם מרימה את החלל ויוצרת חוויה עיצובית אחרת.

התייחסות וירידה לפרטים הקטנים הופכת כל חלל לעמוק, חכם ויעיל יותר. שילוב של מראה דקורטיבית או כלי קרמיקה אלגנטי לצד הכיור מקשטים את החלל בצורה לא מתאמצת ויעילה.

התייחסות וירידה לפרטים הקטנים הופכת כל חלל לעמוק, חכם ויעיל יותר. שילוב של מראה דקורטיבית או כלי קרמיקה אלגנטי לצד הכיור מקשטים את החלל בצורה לא מתאמצת ויעילה.

More Inspiration