HeziBank

פרויקטים

דף הבית

×

HeziBank

HAYARKON 96

HAYARKON 96


מידע כללי

אופציות סטנדרטיות

מוצרים לשדרוג


קבלן: דניה סיבוס

יזם: קרן פייר

מיקום: הירקון 96, תל אביב

פרויקט הירקון 96, מחולק לשני אגפים – הבאוהאוס – בניין לשימור ושחזור שבו יוצעו למכירה 13 דירות, ובנין מגורים מודרני מצופה אלומיניום ועץ שייבנה בעורפו של בניין הבאוהאוס. המגדל יהיה בן 9 קומות.

בבניין חניון תת-קרקעי בן שלוש קומות, ולובי שכולל עמדת קבלה וטרקלין עסקים. ניהול הבניין יהיה באמצעות מלון דן הסמוך. הפרויקט מתוכנן על ידי משרד האדריכלים גידי בר אורין ואדריכל השימור הוא אמנון בר אור.