HeziBank

פרויקטים

דף הבית

×

בית הוא מושג סובייקטיבי. למשפחת HeziBank נהיר כי על כל מעצב או אדריכל מוטלת החובה לחקור, לעצב ולתכנן מעון התואם את מידותיו של כל לקוח.הפרויקטים המובאים לפניכם מציגים התייחסות ועריכה בחומר ובצורה.
מוצרי החברה נבררו על ידי כל מעצב עבור צרכיו, טעמו ומשאלותיו של כל לקוח ולקוח.
משפחת HeziBank סבורה כי אין גבול לטעם, אין די לחופש תמהילים ותצרפים.
מראשית דרכנו ידענו פרויקטים מינימליסטיים בהם נצמד הלקוח לקו נקי ובודד ומאידך זכינו לחזות בפרויקטים אקלקטיים לתפארת.
ואם נניח לרגע לעניין ה'טעם', ברמת הביצוע והגימור – HeziBank מקפידה ומתחייבת ללוות ולהדריך כל פרויקט ולקוח, מקצועי או לאו, עד הנחת אחרון האריחים.

" חלל, אור וסדר. אלו הם דברים אשר זקוק להם האדם בדיוק כפי שהוא זקוק ללחם ומקום ללון. " ( לה קורבוזיה )

פרויקטים

רשימת פרויקטים